in English

Räpina Muusikakool

Stuudium

Vaata Napoleoni kroonimine aastal 1804. Napoleon on noorim Prantsusmaa valitseja; “teisel kohal” on 7. mail presidendiks valitud 39-aastane Emmanuel Macron.